ANA SAYFA


KİTAP İÇERİĞİ

İÇİNDEKİLER

1.GİRİŞ………….
2. SORU VE CEVAPLAR……………………………
  a) Yapı Denetimi Kapsamı İle İlgili Soru Ve Cevapları
  b) Yapı Denetim Asgari Hizmet Bedellinin Hesaplanması İle İlgili Soru Ve Cevapları
  c) Yapı Denetim Firması İle İlgili Soru Ve Cevapları
  d) Şantiye Şefi İle İlgili Soru Ve Cevapları
  e) Genel Sorular Ve Cevapları
3. 17 AĞUSTOS 2011 TARİHLİ KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
4. 01.TEMMUZ 2011 TARİHLİ YAPI DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK…
5. YAPI TESPİT VE İNCELEME TUTANAĞI
6. Değişiklik Yapılmış Haliyle YAPI DENETİM KANUNU
7. Değişiklik Yapılmış Haliyle YAPI DENETİM UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

8. 2011 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

9. 26 ŞUBAT 2011 tarihli TEBLİĞ
   
10. YAPI DENETİM KANUNUNA İLİŞKİN GENELGELER(2008-2011 TARİHLERİ ARASINDAKİ)