ANA SAYFA


YAPI DENETİMİNDE ŞANTİYE TEKNİĞİ KİTABI İÇERİĞİ

İÇİNDEKİLER

I.BÖLÜM
1. Yapı Denetim Kuruluşlarının Görevleri ve Sorumlulukları
a) Bir İnşaatı Uzaktan Resimleriyle Görüntüleyerek Yapılan Doğru Ve Yanlış Uygulamaları
2. İNŞAAT KONTROL FORMU
3. Yapı Denetim Mevzuatı İle İlgili Soru ve Cevaplar
4. Mal Sahibinin Görevleri ve Sorumlulukları
5. İlgili İdarelerinin Görevleri ve Sorumlulukları
6. Güvenlik Önlemleri İle İlgili Doğrular Ve Yanlışlar
a) İş güvenliği Talimatnamesi
II.BÖLÜM
1 Zemin İyileştirmeleri
2. Beton ve Betonarme
3. Hazır Beton
4. Demir ve Çeşitleri
III.BÖLÜM
1. DEPREM
a) Risk Değerlendirmesi ve Temel Kavramlar
b) Betonarme Yapılarda oluşan Hasarlar
c) Geçmiş Depremlerde Yığma Yapı Hasarları
d) Van Depreminde Oluşan B.A. Bina Hasarları
2. KENTSEL DÖNÜŞÜM
a) Kentsel Dönüşüm ile ilgili bilgiler
b) Kentsel Dönüşüm ile ilgili SORU ve CEVAPLAR
IV.BÖLÜM
1. YAPI DENETİM KANUNU
a) Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği
b) Uygulama Yönetmeliği Ekleri
c) Yapı Denetim Kanunu ile ilgili Tebliğler
d) Yapı Denetim Kanunu ile ilgili Genelgeler
e) Yapı Denetim Kanunu ile ilgili Mahkeme Kararları
Danıştay Kararları
Yargıtay Kararları
f) İlgili Mevzuatlarla İlgili Çeşitli Mahkeme Kararları

2. AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
a) Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
b) Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği
c) Riskli Yapıların Tespit edilmesine ilişkin Esaslar
d) Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Gelir, Harcama, Kredi Ve Kaynak Aktarımı Yönetmeliği

3. DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILAN BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK VE EKLERİ
4. ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ RAPORUNUN HAZIRLANMASINA İLİŞKİN ESASLAR

5. YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ