ANA SAYFA
ÜRÜNLER

 


Asrın Belediye Mevzuatı Programı
Asrın Belediye Mevzuatı programı, belediyelerimizi ilgilendiren her türlü kanun ile tebliğler, yönetmelikler, genelgeler ve kararnameler gibi tüm mevzuat hükümlerini içeriğinde barındıran ve sürekli güncellenen bir mevzuat takip programıdır.

Programı bilgisayarınıza kurduktan sonra 0(232) 464 21 95 numaralı telefondan kullanıcı bilgilerinizi alabilirsiniz.

Programı aşağıdaki yükle linkinden bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Programı Yükle

KİK KARARLARI İLE KAMU İHALE KANUNU 2020
İÇİNDEKİLER

1. İHALE KANUNLARI İLE İLGİLİ SORU ve CEVAPLAR
2. KAMU İHALE KANUNUNUN BAZI MADDELERİ İLE İLGİLİ KİK KARARLARI
3. İHALE KANUNLARI ile ilgili BÖLGE İDARE MAHKEMESİ KARARLARI
4. KAMU İHALE KANUNU

Kitap Detayı
TÜM AŞAMALARI İLE UYGULAMALI İMAR KANUNU 2019
İÇİNDEKİLER

1. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’daki Değişiklikler
2. Yeni Uygulamaya Giren Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Genel İlke Olarak Neleri Amaçlamıştır
3. Yapı Denetim Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğindeki Değişiklikler
4. İmar Kanunu ve Uygulamaları ile ilgili Soru Ve Cevapları

Kitap Detayı
İMAR KANUNU YAPI DENETİM HUKUK 2018
İÇİNDEKİLER

1. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğindeki Değişiklikler
2. Yeni Uygulamaya Giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Genel İlke Olarak Neleri Amaçlamıştır
3. Yeni Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile ilgili Çevre Ve Şehircilik Bakanlığının Görüşleri
4. İmar Kanunu Ve Son Planlı Alanlar İmar Yönetmenliğine İlişkin Soru Ve Cevapları

Kitap Detayı
BELEDİYE MEVZUATI İÇTİHATLI VE SORU CEVAPLI 2017
İÇİNDEKİLER

1. 5216 sayılı BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KANUNU
2. Madde 1- Amaç
Madde 1 ile İlgili Sayıştay Kararları
3. Madde 2- Kapsam
Madde 2 ile İlgili Danıştay Kararları

Kitap Detayı
DEVLET MEMURLARI KANUNU YARGI KARARLARI VE SORU CEVAPLI 2017
İÇİNDEKİLER

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Yargısal Açılımı
1. Madde 1- Kapsam
Madde 1 ile İlgili Danıştay Kararları
Madde 1 ile İlgili Sayıştay Kararları
Madde 1 ile İlgili Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
2. Madde 2- Amaç

Kitap Detayı
İMAR KANUNU VE UYGULAMALARI BİLGİ BANKASI 2016
İÇİNDEKİLER

1. İmar Kanununun Bazı Maddelerinin Yargısal Açılımı
1. 18 madde Uygulaması
İmar Uygulamalarının Yasal Dayanakları
Yetki ve 18. madde uygulamaları
Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) Hesabı hangi alan üzerinden yapılır


Kitap Detayı
İHALE MEVZUATI İLE İLGİLİ YÜKSEK YARGI KARARLARI 2015 KİTABI
İÇİNDEKİLER

KAMU İHALE KANUNU
1. Madde 1- Amaç
Madde 1 ile ilgili Danıştay Kararları
Madde 1 ile ilgili Yargıtay Kararları
Madde 1 ile ilgili Uyuşmazlık Kararlar


Kitap Detayı
KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU İLE İLGİLİ YÜKSEK YARGI KARARLARI 2015 KİTABI
İÇİNDEKİLER

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU
1. Madde 1- Amaç
Madde 1 İle İlgili Danıştay Kararları
2. Madde 2- Kapsam
Madde 2 İle İlgili Danıştay Kararları
Madde 2 İle İlgili Sayıştay Kararları
3. Madde 3- Tanımlar
Madde 3 İle İlgili Danıştay Kararları
Madde 3 İle İlgili Yargıtay Kararları
Madde 3 İle İlgili Sayıştay Kararları


Kitap Detayı
BELEDİYE BAŞKANLARI MECLİS VE ENCÜMEN ÜYELERİ MEVZUAT DANIŞMANI KİTABI
İÇİNDEKİLER

1. Giriş
2. 5393 sayılı Belediye Kanunu Açıklamalı ve Yorumlu
3. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği
4. Büyükşehir Belediyesi Kanunu Açıklamalı Yorumlu
BÖLÜM I
- Büyükşehir Belediyesinin Organları
- Meclis Toplantısı ve Kararları
- İhtisas Komisyonları
- Belediye Encümeni Görev ve Yetkileri
- Belediye Başkanı Görev ve Yetkileri
- Belediye Meclisinin Çalışması

Kitap Detayı
YAPI DENETİMİNDE ŞANTİYE TEKNİĞİ KİTABI
İÇİNDEKİLER

1. Denetim Kuruluşlarının Görevleri ve Sorumlulukları

Bir İnşaatı Uzaktan Resimleriyle Görüntüleyerek Yapılan Doğru Ve Yanlış Uygulamaları
2. İNŞAAT KONTROL FORMU

3. Yapı Denetim Mevzuatı İle İlgili Soru ve Cevaplar
4. Mal Sahibinin Görevleri ve Sorumlulukları

Kitap Detayı
İMAR KANUNU İLE İLGİLİ YÜKSEK YARGI KARARLARI KİTABI
İÇİNDEKİLER

İMAR KANUNU
Madde 1 ile ilgili Danıştay Kararları
Madde 1 ile ilgili Yargıtay Kararları
Madde 1 ile ilgili Uyuşmazlık Kararları

Madde 2 ile ilgili Danıştay Kararları
Madde 2 ile ilgili Yargıtay Kararları
Madde 2 ile ilgili Uyuşmazlık Kararları
.
.

Kitap Detayı
TÜM AŞAMALARI İLE İMAR MEVZUATI DANIŞMANI KİTABI
İÇİNDEKİLER

1. İmar Kanunu
2. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği
3. Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği
4. İmar Kanunun 18.ci maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile ilgili Esaslar Hakkında Yönetmelik
5. İMAR KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN YARGI KARARLARI ile AÇILIMI ( 32.md, 42.md. vs..)
6. 18 Madde ile ilgili Uygulamada Yaşanan Sorunlar Arazi ve arsa düzenlemelerinde yaşanan sorunlar Düzenleme Ortaklık Payı ile ilgili Önemli Hususlar Kamuya ait Gayrimenkuller ve Kapanan Kadastral Yollar...

Kitap DetayıMUHASEBE ve PERSONEL MEVZUATI DANIŞMANI KİTABI
İÇİNDEKİLER

1. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
2. Büyükşehir Belediyeler içinde kalan BELDE BELEDİYELERİN KAPATILMASIYLA ilgili YORUM
3. 5393 Sayılı Belediye Kanunu
4. Belediye Meclislerinin Çalışma Usulüne Dair Kanunun 59 uncu Maddesine tevfikan tanzim edilen Yönetmelik
5. Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile ilgili DANIŞTAYLAR
6. BELEDİYE KANUNU ile ilgili DANIŞTAYLAR ...

Kitap Detayı

İMAR ve İHALE MEVZUATI DANIŞMANI KİTABI
İÇİNDEKİLER

1. 3194 sayılı İMAR KANUNU
2. Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ve Ekleri
3. Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği
4. Sığınak Yönetmeliği
5. İmar Kanunun 38.ci Maddesinde Sayılan Mühendisler, Mimarlar Ve Şehir Plancıları Dışında Kalan Fen Adamlarının Yetki, Görev Ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik
6. İmar Kanunun 18.ci Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi Ve Arsa Düzenlenmesi İle İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik...


Kitap Detayı


 


KİTAP İÇERİĞİ

1. GİRİŞ

2. TÜRKİYE'NİN SU POTANSİYELİ VE "SU YÖNETİMİ" KAVRAMI

3. SULAMA, TANIMLAR ve SULAMA YÖNTEMLERİ

4. YÜZEY SULAMA YÖNTEMLERİ

5. BASINÇLI SULAMA YÖNTEMLERİ

Detaylı bilgi için burayı tıklayarak kitap ile ilgili sayfamızı ziyaret edebilirsiniz... 


KİTAP İÇERİĞİ

1.GİRİŞ………….

2. SORU VE CEVAPLAR……………………………

3. 17 AĞUSTOS 2011 TARİHLİ KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

4. 01.TEMMUZ 2011 TARİHLİ YAPI DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK…

5. YAPI TESPİT VE İNCELEME TUTANAĞI

Detaylı bilgi için burayı tıklayarak kitap ile ilgili sayfamızı ziyaret edebilirsiniz... 


KİTAP İÇERİĞİ

3194 Sayılı İMAR KANUNU İLE İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI
• 17.madde ile ilgili kararlar
• 18.madde ile ilgili kararlar
• ...

4734 Sayılı İHALE KANUNU İLE İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI

BAZ İSTASYONLARI İLE İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI

Detaylı bilgi için burayı tıklayarak kitap ile ilgili sayfamızı ziyaret edebilirsiniz...
 


KİTAP İÇERİĞİ

YAPI DENETİM KANUNU

YAPI DENETİM UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

2010 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

Detaylı bilgi için burayı tıklayarak kitap ile ilgili sayfamızı ziyaret edebilirsiniz...   

 

   

 

KİTAP İÇERİĞİ

KANUNLAR
• 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun
• 3194 Sayılı İmar Kanunu

YÖNETMELİKLER
• Planlı alanlar yönetmeliği
• Plansız alanlar yönetmeliği
• ...

GENELGELER
• 11954 sayılı Genelge
• 09.10.2001/48 sayılı Genelge
• ...

Detaylı bilgi için burayı tıklayarak kitap ile ilgili sayfamızı ziyaret edebilirsiniz...