ANA SAYFA


KİTAP İÇERİĞİ

KANUNLAR
• 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun
• 3194 Sayılı İmar Kanunu

YÖNETMELİKLER
• Planlı alanlar yönetmeliği
• Plansız alanlar yönetmeliği
• Yapı Denetim Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği
• İller Bankası Yapı Denetim Hizmetleri Yönetmeliği
• Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
• Asansör Yönetmeliği
• Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
• Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği
• Otopark Yönetmeliği
• Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esaslar

GENELGELER
• 11954 sayılı Genelge
• 09.10.2001/48 sayılı Genelge
• 555 sayılı Genelge
• 1135 Sayılı Genelge
• 7234 Sayılı Genelge
• 11575 Sayılı Genelge
• 12925 Sayılı Genelge
• Görüş İstemi
• Yapı Malzemeleri Hakkında Yönetmelikte Değ.Yapılmasına Dair Yönetmelik
• DANIŞTAY KARARLARI
• MÜCAVİR ALAN
• SORU VE CEVAPLAR
• DANIŞTAY KARARLARI