ANA SAYFA


İMAR KANUNU İLE İLGİLİ YÜKSEK YARGI KARARLARI KİTABI İÇERİĞİ

İÇİNDEKİLER

İMAR KANUNU
Madde 1
Madde 1 ile ilgili Danıştay Kararları
Madde 1 ile ilgili Yargıtay Kararları
Madde 1 ile ilgili Uyuşmazlık Kararları
Madde 2
Madde 2 ile ilgili Yargıtay Kararları
Madde 2 ile ilgili Uyuşmazlık Kararları
Madde 3
Madde 3 ile ilgili Danıştay Kararları
Madde 3 ile ilgili Uyuşmazlık Kararları
Madde 4
Madde 4 ile ilgili Yargıtay Kararları
Madde 5
İmar Planının İptali İstemi ile ilgili Dilekçe Örneği
Madde 5 ile ilgili Danıştay Kararları
Madde 5 ile ilgili Yargıtay Kararları
Madde 5 ile ilgili Sayıştay Kararları
Madde 6
Madde 7
Madde 8
Madde 8 ile ilgili Danıştay Kararları
Madde 8 ile ilgili Yargıtay Kararları
Madde 8 ile ilgili Uyuşmazlık Kararları
Madde 8 ile ilgili Sayıştay Kararları
Madde 9
Madde 9 ile ilgili Danıştay Kararları
Madde 9 ile ilgili Yargıtay Kararları
Madde 9 ile ilgili Uyuşmazlık Kararları
Madde 10
Madde 10 ile ilgili Danıştay Kararları
Madde 10 ile ilgili Uyuşmazlık Kararları
Madde 11
Madde 11 ile ilgili Danıştay Kararları
Madde 11 ile ilgili Yargıtay Kararları
Madde 12
Madde 12 ile ilgili Uyuşmazlık Kararları
Madde 13
Madde 13 ile ilgili Danıştay Kararları
Madde 13 ile ilgili Yargıtay Kararları
Madde 13 ile ilgili Uyuşmazlık Kararları
Madde 14
Madde 14 ile ilgili Yargıtay Kararları
Madde 15
Madde 15 ile ilgili Danıştay Kararları
Madde 15 ile ilgili Yargıtay Kararları
Madde 16
Madde 16 ile ilgili Danıştay Kararları
Madde 16 ile ilgili Yargıtay Kararları
Madde 16 ile ilgili Uyuşmazlık Kararları
Madde 17
Madde 17 ile ilgili Yargıtay Kararları
Madde 17 ile ilgili Uyuşmazlık Kararları
Madde 18
Madde 18 ile ilgili Danıştay Kararları
Madde 18 ile ilgili Yargıtay Kararları
Madde 18 ile ilgili Uyuşmazlık Kararları
Madde 19
Madde 19 ile ilgili Danıştay Kararları
Madde 19 ile ilgili Yargıtay Kararları
Madde 20
Madde 20 ile ilgili Danıştay Kararları
Madde 21
Madde 21 ile ilgili Danıştay Kararları
Madde 21 ile ilgili Yargıtay Kararları
Madde 21 ile ilgili Uyuşmazlık Kararları
Madde 21 ile ilgili Sayıştay Kararları
Madde 22
Madde 22 ile ilgili Danıştay Kararları
Madde 22 ile ilgili Yargıtay Kararları
Madde 23
Madde 23 ile ilgili Yargıtay Kararı
Madde 23 ile ilgili Sayıştay Kararı
Madde 24
Madde 25
Madde 26
Madde 26 ile ilgili Yargıtay Kararları
Madde 27
Madde 27 ile ilgili Danıştay Kararları
Madde 28
Madde 28 ile ilgili Danıştay Kararları
Madde 28 ile ilgili Yargıtay Kararları
Madde 28 ile ilgili Uyuşmazlık Kararları
Madde 29
Madde 29 ile ilgili Danıştay Kararları
Madde 29 ile ilgili Yargıtay Kararları
Madde 29 ile ilgili Sayıştay Kararları
Madde 30
Madde 30 ile ilgili Danıştay Kararları
Madde 30 ile ilgili Yargıtay Kararları
Madde 31
Madde 31 ile ilgili Danıştay Kararları
Madde 31 ile ilgili Yargıtay Kararları
Madde 32
Madde 32 ile ilgili Danıştay Kararları
Madde 32 ile ilgili Yargıtay Kararları
Madde 32 ile ilgili Uyuşmazlık Kararları
Madde 33
Madde 34
Madde 34 ile ilgili Yargıtay Kararları
Madde 35
Madde 35 ile ilgili Yargıtay Kararları
Madde 36
Madde 36 ile ilgili Yargıtay Kararları
Madde 37
Madde 37 ile ilgili Danıştay Kararları
Madde 37 ile ilgili Yargıtay Kararları
Madde 38
Madde 38 ile ilgili Danıştay Kararları
Madde 39
Madde 39 ile ilgili Danıştay Kararları
Madde 39 ile ilgili Yargıtay Kararları
Madde 39 ile ilgili Uyuşmazlık Kararları
Madde 40
Madde 40 ile ilgili Danıştay Kararları
Madde 40 ile ilgili Uyuşmazlık Kararları
Madde 41
Madde 41 ile ilgili Danıştay Kararları
Madde 42
İMAR KANUNUNA GÖRE (01.01.2014-31.12.2014) UYGULANACAK
İDARİ MÜEYYİDELER
Madde 42 ile ilgili Danıştay Kararları
Madde 42 ile ilgili Yargıtay Kararları
Madde 42 ile ilgili Uyuşmazlık Kararları
Madde 42 ile ilgili Sayıştay Kararları
Madde 43
Madde 43 ile ilgili Yargıtay Kararı
Madde 44
Madde 44 ile ilgili Yargıtay Kararı
Madde 44 ile ilgili Uyuşmazlık Kararı
Madde 45
Madde 45 ile ilgili Danıştay Kararı
Madde 45 ile ilgili Yargıtay Kararı
Madde 46 - 47 – 48
Ek Maddeler
Geçici Maddeler
Geçici Maddelerle ilgili Yargıtay Kararları

PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ

PLANSIZ ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ