ANA SAYFA


İMAR ve İHALE MEVZUATI DANIŞMANI KİTABI İÇERİĞİ

İÇİNDEKİLER

1. 3194 sayılı İMAR KANUNU

2. Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ve Ekleri

3. Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği

4. Sığınak Yönetmeliği

5. İmar Kanunun 38.ci Maddesinde Sayılan Mühendisler, Mimarlar Ve Şehir Plancıları Dışında Kalan Fen Adamlarının Yetki, Görev Ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik

6. İmar Kanunun 18.ci Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi Ve Arsa Düzenlenmesi İle İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik

7. Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik

8. Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında planı bulunmayan alanlarda uygulanacak imar Yönetmeliği

9. Çevre Düzeni Planlarına Ait Yönetmelik

10. İMAR KANUNU ile ilgili DANIŞTAY KARARLARI
      2005 yılına ait Danıştay Kararları
      2006 yılına ait Danıştay Kararları
      2007 yılına ait Danıştay Kararları
      2008 yılına ait Danıştay Kararları
      2009 yılına ait Danıştay Kararları
      2010 yılına ait Danıştay Kararları
      İMAR KANUNU ile ilgili Yargıtay ve Sayıştay Kararları

11. İMAR KANUNU ile ilgili SORU ve CEVAPLAR
İmar, Kamulaştırma ve Yapı Ruhsatları ile ilgili

12. 4734 sayılı KAMU İHALE KANUNU

13. 4735 sayılı KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU

14. 4734 sayılı 3-n maddesine göre Yönetmelik

15. Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

16. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

17. Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

18. KAMU İHALE KANUNU İle ilgili DANIŞTAY KARARLARI
      Madde 1 ile ilgili Danıştay Kararları
      Madde 2 ile ilgili Danıştay Kararları
      Madde 3 ile ilgili Danıştay Kararları
      Madde 5 ile ilgili Danıştay Kararları
      Madde 10 ile ilgili Danıştay Kararları
      Madde 17 ile ilgili Danıştay Kararları
      Madde 53 ile ilgili Danıştay Kararları
      Madde 54 ile ilgili Danıştay Kararları
      Madde 56 ile ilgili Danıştay Kararları
      2009-2010 yılları arası Danıştay Kararları

19. KAMU İHALE KANUNU İle İlgili SAYIŞTAY KARARLARI

20. KAMU İHALE KURUMU (KİK) KARARLARI

21. 2886 Sayılı DEVLET İHALE KANUNU

22. DEVLET İHALE KANUNU İle İlgili DANIŞTAY KARARLARI
      Madde 1 ile ilgili Danıştay Kararları
      Madde 2 ile ilgili Danıştay Kararları
      Madde 6 ile ilgili Danıştay Kararları
      Madde 7 ile ilgili Danıştay Kararları
      Madde 8 ile ilgili Danıştay Kararları
      Madde 10 ile ilgili Danıştay Kararları
      Madde 13 ile ilgili Danıştay Kararları
      Madde 14 ile ilgili Danıştay Kararları
      Madde 18 ile ilgili Danıştay Kararları
      Madde 29 ile ilgili Danıştay Kararları
      Madde 30 ile ilgili Danıştay Kararları
      Madde 31 ile ilgili Danıştay Kararları
      Madde 32 ile ilgili Danıştay Kararları
      Madde 43 ile ilgili Danıştay Kararları
      Madde 51 ile ilgili Danıştay Kararları
      Madde 52 ile ilgili Danıştay Kararları
      Madde 53 ile ilgili Danıştay Kararları
      Madde 63 ile ilgili Danıştay Kararları
      Madde 72 ile ilgili Danıştay Kararları
      Madde 74 ile ilgili Danıştay Kararları
      Madde 75 ile ilgili Danıştay Kararları
      Madde 79 ile ilgili Danıştay Kararları
      Madde 82 ile ilgili Danıştay Kararları
      Madde 83 ile ilgili Danıştay Kararları
      Madde 89 ile ilgili Danıştay Kararları
      DİĞER maddelerle ilgili Danıştay Kararları
      2010 yılına ait DANIŞTAY-YARGITAY Kararları

23. Devlet ihale kanunu ile ilgili DAİRELER KURULU KARARI

24. KAMU İHALE KANUNU ve DEVLET İHALE KANUNU ile ilgili SORU ve CEVAPLARI

25. 5326 sayılı KABAHATLER KANUNU

26. İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

27. Belediye ZABITA YÖNETMELİĞİ

28. Belediye İTFAİYE YÖNETMELİĞİ

29. İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatları ile ilgili DANIŞTAY KARARLARI

30. İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatları, Zabıta ve İtfaiye ile ilgili SORU ve CEVAPLARI

31. 24.01.2012 Tarihli Eşik Değerler Parasal Limitlerle ilgili KAMU İHALE TEBLİĞİ

32. 2012 Yılı YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ Hakkında TEBLİĞ

33. PRATİK BİLGİLER

4734 sayılı KİK ihale süreci
İhale İlan Süreleri
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ilgili Limitler
İmar Kanuna göre uygulanacak idari müeyyideler