ANA SAYFA


DEVLET MEMURLARI KANUNU YARGI KARARLARI VE SORU CEVAPLI 2017

İÇİNDEKİLER

  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Yargısal Açılımı
1. Madde 1- Kapsam
  Madde 1 ile İlgili Danıştay Kararları
  Madde 1 ile İlgili Sayıştay Kararları
  Madde 1 ile İlgili Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
2. Madde 2- Amaç
  Madde 2 ile İlgili Danıştay Kararları
  Madde 2 ile İlgili Sayıştay Kararları
  Madde 2 ile İlgili Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
3. Madde 3 - Temel İlkeler
  Madde 3 ile İlgili Danıştay Kararları
  Madde 3 ile İlgili Sayıştay Kararları
 4. Madde 4 – İstihdam Şekilleri
   Madde 4 ile İlgili Danıştay Kararları
   Madde 4 ile İlgili Yargıtay Kararları
   Madde 4 ile İlgili Sayıştay Kararları
   Madde 4 ile İlgili Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
5. Madde 5 – Dört İstihdam Şekli Dışında Personel Çalıştırılamayacağı
  Madde 5 ile İlgili Danıştay Kararları
  Madde 5 ile İlgili Sayıştay Kararları
6. Madde 6 – Sadakat
  Madde 6 ile İlgili Sayıştay Kararları 
7. Madde 10 – Amir Durumda Olan Devlet Memurlarının Görev ve Sorumlulukları
  Madde 10 ile İlgili Sayıştay Kararları
8. Madde 11 – Devlet Memurlarının Görev Ve Sorumlulukları
  Madde 11 ile İlgili Sayıştay Kararları 
9. Madde 12 – Kişisel Sorumluluk Ve Zarar
  Madde 12 ile İlgili Danıştay Kararları
  Madde 12 ile İlgili Yargıtay Kararları
  Madde 12 ile İlgili Sayıştay Kararları
  Madde 12 ile İlgili Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
10. Madde 13 – Kişilerin Uğradıkları Zararlar
   Madde 13 ile İlgili Danıştay Kararları
   Madde 13 ile İlgili Yargıtay Kararları
   Madde 13 ile İlgili Sayıştay Kararları
   Madde 13 ile İlgili Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
11. Madde 14 – Mal Bildirimi
   Madde 14 ile İlgili Sayıştay Kararları
   Madde 14 ile İlgili Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
12. Madde 21 – Müracaat, Şikayet Ve Dava Açma
   Madde 21 ile İlgili Danıştay Kararları
   Madde 21 ile İlgili Sayıştay Kararları
13. Madde 24 – Kovuşturma Ve Yargılama
   Madde 24 ile İlgili Danıştay Kararları
14. Madde 26 – Toplu Eylem Ve Hareketlerde Bulunma Yasağı
   Madde 26 ile İlgili Sayıştay Kararları
15. Madde 28 – Ticaret Ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağı
   Madde 28 ile İlgili Danıştay Kararları
   Madde 28 ile İlgili Yargıtay Kararları
16. Madde 36 – Tesis Edilen Sınıflar
   Madde 36 ile İlgili Danıştay Kararları
   Madde 36 ile İlgili Yargıtay Kararları
   Madde 36 ile İlgili Sayıştay Kararları
   Madde 36 ile İlgili Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
17. Madde 40 – Memuriyete Girişte Yaş
   Madde 40 ile İlgili Danıştay Kararları
   Madde 40 ile İlgili Sayıştay Kararları
18. Madde 43-Göstergeler
   Madde 43 ile İlgili Danıştay Kararları
   Madde 43 ile İlgili Sayıştay Kararları
19. Madde 48 – Genel ve Özel Şartlar
   Madde 48 ile İlgili Danıştay Kararları
   Madde 48 ile İlgili Yargıtay Kararları
20. Madde 49 – Sınavlara Katılma
   Madde 49 ile İlgili Sayıştay Kararları
21. Madde 53 – Engelli Personel Çalıştırma Yükümlülüğü
   Madde 53 ile İlgili Danıştay Kararları
22. Madde 54 – Adaylığa Kabul Edilme
   Madde 54 ile İlgili Danıştay Kararları
23. Madde 62 – Atamalarda Görev Yerine Hareket Ve İşe Başlama Süresi
   Madde 62 ile İlgili Danıştay Kararları
   Madde 62 ile İlgili Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
24. Madde 63 –İşe Başlamama Halinde Yapılacak İşlem
   Madde 63 ile İlgili Danıştay Kararları
   Madde 63 ile İlgili Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
25. Madde 68 – Derece Yükselmesinin Usul Ve Şartları
   Madde 68 ile İlgili Danıştay Kararları
   Madde 68 ile İlgili Sayıştay Kararları
   Madde 68 ile İlgili Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
26. Madde 71 – Bir Sınıftan Başka Bir Sınıfa Geçme
   Madde 71 ile İlgili Danıştay Kararları
   Madde 71 ile İlgili Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
27. Madde 72 – Yer Değiştirme Suretiyle Atanma
   Madde 72 ile İlgili Danıştay Kararları
28. Madde 73 – Karşılıklı Olarak Yer Değiştirme
   Madde 73 ile İlgili Danıştay Kararları
   Madde 73 ile İlgili Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
29. Madde 74 – Memurların Bir Kurumdan Diğerine Nakilleri
   Madde 74 ile İlgili Danıştay Kararları
   Madde 74 ile İlgili Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
30. Madde 76 – Memurların Kurumlarınca Görevlerinin Ve Yerlerinin Değiştirilmesi
   Madde 76 ile İlgili Danıştay Kararları
   Madde 76 ile İlgili Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
31. Madde 86 – Vekalet Görevi Ve Aylık Verilmesinin Şartları
   Madde 86 ile İlgili Danıştay Kararları
   Madde 86 ile İlgili Yargıtay Kararları
   Madde 86 ile İlgili Sayıştay Kararları
   Madde 86 ile İlgili Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
32. Madde 87 – İkinci Görev Yasağı
   Madde 87 ile İlgili Danıştay Kararları
   Madde 87 ile İlgili Yargıtay Kararları
   Madde 87 ile İlgili Sayıştay Kararları
33. Madde 88 – İkinci Görev Verilecek Memurlar Ve Görevler
   Madde 88 ile İlgili Danıştay Kararları
34. Madde 89 – Ders Görevi
   Madde 89 ile İlgili Danıştay Kararları
   Madde 89 ile İlgili Yargıtay Kararları
   Madde 89 ile İlgili Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
35. Madde 92 – Memurluktan Çekilenlerin Yeniden Atanmaları
   Madde 92 ile İlgili Danıştay Kararları
   Madde 92 ile İlgili Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
36. Madde 94 – Çekilme
   Madde 94 ile İlgili Danıştay Kararları
   Madde 94 ile İlgili Yargıtay Kararları
   Madde 94 ile İlgili Sayıştay Kararları
37. Madde 99 – Çalışma Saatleri
   Madde 99 ile İlgili Danıştay Kararları
   Madde 99 ile İlgili Yargıtay Kararları
   Madde 99 ile İlgili Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
38. Madde 100 – Günlük Çalışma Saatlerinin Tesbiti
   Madde 100 ile İlgili Danıştay Kararları
   Madde 100 ile İlgili Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
39. Madde 108 – Aylıksız İzin
   Madde 108 ile İlgili Danıştay Kararları
40. Madde 125 – Disiplin Cezalarının Çeşitleri İle Ceza Uygulanacak Fiil Ve Haller
   Madde 125 ile İlgili Danıştay Kararları
   Madde 125 ile İlgili Yargıtay Kararları
   Madde 125 ile ilgili Sayıştay Kararları
   Madde 125 ile İlgili Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
41. Madde 126 – Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amir Ve Kurullar
   Madde 126 ile İlgili Danıştay Kararları
42. Madde 127 – Zamanaşımı
   Madde 127 ile İlgili Danıştay Kararları
43. Madde 135 – İtiraz
   Madde 135 ile İlgili Danıştay Kararları
44. Madde 137 – Görevden Uzaklaştırma
   Madde 137 ile İlgili Danıştay Kararları
45. Madde 146 – Mali Hükümler-Kapsam
   Madde 146 ile İlgili Danıştay Kararları
   Madde 146 ile İlgili Yargıtay Kararları
   Madde 146 ile İlgili Sayıştay Kararları
46. Madde 152 – Zam Ve Tazminatlar
   Madde 152 ile İlgili Danıştay Kararları
   Madde 152 ile İlgili Sayıştay Kararları
   Madde 152 ile İlgili Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
47. Madde 155 – Memurlara Ödenecek Aylık Tutarları
   Madde 155 ile İlgili Sayıştay Kararları
48. Madde 164 – Aylığın Ödeme Zamanı Ve Esasları 
   Madde 164 ile İlgili Danıştay Kararları
   Madde 164 ile İlgili Sayıştay Kararları
49. Madde 175 – Vekalet, İkinci Görev Aylık Ve Ücretleri İle Diğer Ödemeler
   Madde 175 ile İlgili Danıştay Kararları
   Madde 175 ile İlgili Sayıştay Kararları
50. Madde 176 – Ders Ve Konferans Ücretleri
   Madde 176 ile İlgili Yargıtay Kararları
   Madde 176 ile İlgili Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
51. Madde 178 – Fazla Çalışma Ücreti
   Madde 178 ile İlgili Danıştay Kararları
52. Madde 202 – Aile Yardımı Ödeneği
   Madde 202 ile İlgili Yargıtay Kararları
53. Madde 208 – Ölüm Yardımı Ödeneği
   Madde 208 ile İlgili Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
54. Madde 211 – Giyecek Yardımı
   Madde 211 ile İlgili Danıştay Kararları
55. Madde 212 – Yiyecek Yardımı
   Madde 212 ile İlgili Danıştay Kararları
   Madde 212 ile İlgili Sayıştay Kararları
56. Madde 215 – Eğitim Birimleri
   Madde 215 ile İlgili Sayıştay Kararları
57. Madde 224 – Mecburi Hizmet
   Madde 224 ile İlgili Yargıtay Kararları
58. 657 Sayılı DEVLET MEMURLARI KANUNU İle İlgili SORU ve CEVAPLAR
59. PRATİK BİLGİLER (2017)
   - Belediye Başkanı Ödenekleri
   - Belediye Meclis Üyesi Huzur Hakları
   - Belediye Encümen Üyesi Huzur Hakları
   - Katsayılar / Göstergeler / Tazminatlar
   - Devlet Memuru Sosyal Yardımları
   - Yurtiçi Harcırah Tutarları
   - Devlet Memurları Aylık Gösterge Tablosu
   - Fazla Çalışma Ücreti
   - İşçi Ödemeleri
   - Memurlardan Alınacak 2017 Yılı Yemek Bedelleri
   - Emekli Keseneği
   - 5510 S. Kanun 4/C (Memur) Kapsamında Sigortalıların Prim Oranları
   - Ssk Prim Oranları
   - 5510 S. Kanun 4/A (İşçi) Kapsamında SigortalılarınPrim Oranları
   - Asgari Geçim İndirimi Miktarları
   - İşsizlik Sigortası Primi
 - Harcama Yetkilisi Mutemedi Avans Sınırları
 - Memur Ödemelerinden Yapılan Kesintiler
   - Çeşitli Kanunlara Göre Para Cezaları Miktarı
MEVZUATLAR
60. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
61. Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik
62. Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair   
   Genel Yönetmelik
63. Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Ve Kıyafetine Dair Yönetmelik
64. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar
65. Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve 
   Standartlarına Dair Yönetmelik