ANA SAYFA


KİTAP İÇERİĞİ

İÇİNDEKİLER

1.      ÖNSÖZ

2.      3194 Sayılı İMAR KANUNU İLE İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI

17.madde ile ilgili kararlar

     18.madde ile ilgili kararlar

     32. ve 42. madde ile ilgili kararlar

     39.madde ile ilgili kararlar

     40.madde ile ilgili kararlar

     2981 sayılı imar affı yasası ile ilgili kararlar

     Değişik konular hakkında kararlar

     İmar plan ve tadilat işlemleri hakkında kararlar

     2942 sayılı kamulaştırma kanunu hakkında kararlar

     Tevhit,ifraz,terk ve parselasyon işlemleri hakkında kararlar

     Yapı Ruhsatı işlemleri hakkında kararlar 

3.      4734 Sayılı İHALE KANUNU İLE İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI

4.  BAZ İSTASYONLARI İLE İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI