ANA SAYFA


BELEDİYE MEVZUATI İÇTİHATLI VE SORU CEVAPLI 2017

İÇİNDEKİLER

1. 5216 sayılı BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KANUNU
2. Madde 1- Amaç
  Madde 1 ile İlgili Sayıştay Kararları
3. Madde 2- Kapsam
  Madde 2 ile İlgili Danıştay Kararları
4. Madde 3 – Tanımlar
  Madde 3 ile İlgili Yargıtay Kararları
5. Madde 5 – Büyükşehir belediyesinin sınırları
   Madde 5 ile İlgili Yargıtay Kararları
6. Madde 7 – Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları 
  Madde 7 ile İlgili Danıştay Kararları
  Madde 7 ile İlgili Yargıtay Kararları
  Madde 7 ile ilgili Sayıştay Kararları
  Madde 7 ile İlgili Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
7. Madde 8 – Alt yapı hizmetleri 
  Madde 8 ile İlgili Sayıştay Kararları 
  Madde 8 ile İlgili Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
8. Madde 9 – Ulaşım hizmetleri
  Madde 9 ile İlgili Danıştay Kararları
9. Madde 10 – 	Büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyelerinin yetkileri ve imtiyazları
  Madde 10 ile İlgili Danıştay Kararları 
  Madde 10 ile İlgili Sayıştay Kararları
10. Madde 11 – Büyükşehir belediyesinin imar denetim yetkisi 
   Madde 11 ile İlgili Danıştay Kararları
11. Madde 14 – Meclis kararlarının kesinleşmesi 
   Madde 14 ile İlgili Danıştay Kararları
   Madde 14 ile İlgili Sayıştay Kararları
12. Madde 16 – Büyükşehir belediye encümeni
   Madde 16 ile İlgili Sayıştay Kararları
13. Madde 18 – Büyükşehir belediye başkanının görev ve yetkileri
   Madde 18 ile İlgili Danıştay Kararları
   Madde 18 ile İlgili Yargıtay Kararları
14. Madde 20 – Danışmanlar
   Madde 20 ile İlgili Sayıştay Kararları
15. Madde 21 – Büyükşehir belediyesi teşkilâtı
   Madde 21 ile İlgili Sayıştay Kararları
16. Madde 22 – Personel istihdamı
   Madde 22 ile İlgili Sayıştay Kararları
17. Madde 23 – Büyükşehir belediyesinin gelirleri
   Madde 23 ile İlgili Yargıtay Kararları
18. Madde 24 – Büyükşehir belediyesinin giderleri 
   Madde 24 ile İlgili Sayıştay Kararları
19. Madde 26- Şirket kurulması 
   Madde 26 ile İlgili Danıştay Kararları
   Madde 26 ile İlgili Yargıtay Kararları
20. Madde 28 – Diğer hükümler 
   Madde 28 ile İlgili Yargıtay Kararları
   Madde 28 ile İlgili Sayıştay Kararları
21. 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı 
   Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
22. Madde 1 – Büyükşehir belediyesi kurulması ve sınırlarının belirlenmesi 
   Madde 1 ile İlgili Danıştay Kararları
   Madde 1 ile İlgili Yargıtay Kararları
23. Madde 2 – İlçe kurulması ve sınırlarının belirlenmesi
   Madde 2 ile İlgili Danıştay Kararları
   Madde 2 ile İlgili Yargıtay Kararları
24. Madde 3 – Çeşitli hükümler
   Madde 3 ile İlgili Yargıtay Kararları
25. 5393 sayılı BELEDİYE KANUNU
26. Madde 1 – Amaç 
   Madde 1 ile İlgili Yargıtay Kararları
   Madde 1 ile İlgili Sayıştay Kararları
27. Madde 3 – Tanımlar 
   Madde 3 ile İlgili Yargıtay Kararları
28. Madde 5 – Sınırların tespiti 
   Madde 5 ile İlgili Yargıtay Kararları
29. Madde 6 – Sınırların kesinleşmesi 
   Madde 6 ile İlgili Yargıtay Kararları
30. Madde 7 – Sınır uyuşmazlıklarının çözümü
   Madde 7 ile İlgili Danıştay Kararları
   Madde 7 ile İlgili Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
31. Madde 10 – Belde adının değiştirilmesi 
   Madde 10 İle İlgili Sayıştay Kararları
   Madde 10 İle İlgili Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
32. Madde 11 – Tüzel kişiliğin sona erdirilmesi 
   Madde 11 ile İlgili Danıştay Kararları
   Madde 11 ile İlgili Yargıtay Kararları
33. Madde 13 – Hemşehri hukuku 
   Madde 13 ile İlgili Sayıştay Kararları
34. Madde 14 – Belediyenin görev ve sorumlulukları 
   Madde 14 ile İlgili Danıştay Kararları
   Madde 14 ile İlgili Yargıtay Kararları
   Madde 14 ile İlgili Sayıştay Kararları
   Madde 14 ile İlgili Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
35. Madde 15 – Belediyenin yetkileri ve imtiyazları 
   Madde 15 ile İlgili Danıştay Kararları
   Madde 15 ile İlgili Yargıtay Kararları
   Madde 15 ile İlgili Sayıştay Kararları
   Madde 15 ile İlgili Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
36. Madde 17 – Belediye meclisi 
   Madde 17 ile İlgili Danıştay Kararları
   Madde 17 ile İlgili Yargıtay Kararları
   Madde 17 ile İlgili Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
37. Madde 18 – Meclisin görev ve yetkileri 
   Madde 18 ile İlgili Danıştay Kararları
   Madde 18 ile İlgili Yargıtay Kararları
   Madde 18 ile İlgili Sayıştay Kararları
   Madde 18 ile İlgili Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
38. Madde 20 – Meclis toplantısı 
   Madde 20 ile İlgili Sayıştay Kararları
39. Madde 22 – Toplantı ve karar yeter sayısı
   Madde 22 ile İlgili Sayıştay Kararları
40. Madde 24 – İhtisas komisyonları 
   Madde 24 ile İlgili Sayıştay Kararları
41. Madde 25 – Denetim komisyonu 
   Madde 25 ile İlgili Sayıştay Kararları
42. Madde 29 – Meclis üyeliğinin sona ermesi
   Madde 29 ile İlgili Danıştay Kararları
43. Madde 30 – Meclisin feshi 
   Madde 30 ile İlgili Danıştay Kararları
44. Madde 34 – Encümenin görev ve yetkileri 
   Madde 34 ile İlgili Danıştay Kararları
   Madde 34 ile İlgili Yargıtay Kararları
   Madde 34 ile İlgili Sayıştay Kararları
   Madde 34 ile İlgili Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
45. Madde 35 – Encümen toplantısı 
   Madde 35 ile İlgili Yargıtay Kararları
46. Madde 37 – Belediye başkanı 
   Madde 37 ile İlgili Yargıtay Kararları
47. Madde 38 – Belediye başkanının görev ve yetkileri 
   Madde 38 ile İlgili Yargıtay Kararları
   Madde 38 ile İlgili Sayıştay Kararları
48. Madde 39 – Belediye başkanının özlük hakları 
   Madde 39 ile İlgili Sayıştay Kararları
49. Madde 44 – Belediye başkanlığının sona ermesi
   Madde 44 ile İlgili Danıştay Kararları
50. Madde 45– Belediye başkanlığının boşalması hâlinde yapılacak İşlemler
   Madde 45 ile ilgili Danıştay Kararları
51. Madde 48 – Belediye teşkilâtı 
   Madde 48 ile İlgili Yargıtay Kararları
   Madde 48 ile İlgili Sayıştay Kararları
52. Madde 49 – Norm kadro ve personel istihdamı 
   Madde 49 ile İlgili Danıştay Kararları
   Madde 49 ile İlgili Yargıtay Kararları
   Madde 49 ile İlgili Sayıştay Kararları
   Madde 49 ile İlgili Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
53. Madde 51 – Zabıtanın görev ve yetkileri 
   Madde 51 ile İlgili Yargıtay Kararları
   Madde 51 ile İlgili Sayıştay Kararları
54. Madde 53 – Acil durum plânlaması 
   Madde 53 ile İlgili Sayıştay Kararları
55. Madde 55 – Denetimin kapsamı ve türleri
   Madde 55 ile İlgili Sayıştay Kararları
56. Madde 59 – Belediyenin gelirleri 
   Madde 59 ile İlgili Sayıştay Kararları
   Madde 59 ile İlgili Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
57. Madde 60 – Belediyenin giderleri 
   Madde 60 ile İlgili Yargıtay Kararları
   Madde 60 ile İlgili Sayıştay Kararları
58. Madde 61 – Belediye bütçesi 
   Madde 61 ile İlgili Danıştay Kararları
   Madde 61 ile İlgili Sayıştay Kararları
59. Madde 67 – Gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri 
   Madde 67 ile İlgili Danıştay Kararları
   Madde 67 ile İlgili Sayıştay Kararları
60. Madde 68 – Borçlanma
   Madde 68 ile İlgili Danıştay Kararları
   Madde 68 ile İlgili Sayıştay Kararları
61. Madde 69 – Arsa ve konut üretimi 
   Madde 69 ile İlgili Danıştay Kararları
   Madde 69 ile İlgili Yargıtay Kararları
62. Madde 70 – Şirket kurulması 
   Madde 70 ile İlgili Danıştay Kararları
   Madde 70 ile İlgili Yargıtay Kararları
   Madde 70 ile İlgili Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
63. Madde 73– Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı 
   Madde 73 ile İlgili Danıştay Kararları
   Madde 73 ile İlgili Yargıtay Kararları
   Madde 73 ile İlgili Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
64. Madde 75– Diğer kuruluşlarla ilişkiler 
   Madde 75 ile İlgili Sayıştay Kararları
   Madde 75 ile İlgili Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
65. Madde 79– Belediye tasarrufundaki yerler 
   Madde 79 ile İlgili Yargıtay Kararları
66. Madde 82– Avukatlık ücretinin dağıtımı 
   Madde 82 ile İlgili Sayıştay Kararları
67. Madde 84– Uygulanmayacak hükümler 
   Madde 84 ile İlgili Sayıştay Kararları
68. 2464 sayılı BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU
69. Madde 15– Tarife ve nispet 
   Madde 15 ile İlgili Danıştay Kararları
   Madde 15 ile İlgili Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
70. Madde 19– İstisna ve muaflıklar
   Madde 19 ile İlgili Sayıştay Kararları
71. Madde 34– Elektrik ve havagazı tüketim vergisi 
   Madde 34 ile İlgili Yargıtay Kararları
   Madde 34 ile İlgili Sayıştay Kararları
72. Madde 35– Mükellef ve sorumlu 
   Madde 35 ile İlgili Yargıtay Kararları
   Madde 35 ile İlgili Sayıştay Kararları
73. Madde 36– İstisnalar 
   Madde 36 ile İlgili Danıştay Kararları
   Madde 36 ile İlgili Sayıştay Kararları
74. Madde 41– Mükellef 
   Madde 41 ile İlgili Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
75. Madde 44– Beyan ve ödeme
   Madde 44 ile İlgili Danıştay Kararları
   Madde 44 ile İlgili Sayıştay Kararları
   Madde 44 ile İlgili Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
76. Mükerrer Madde 44– Çevre temizlik vergisi 
   Mükerrer Madde 44 ile İlgili Sayıştay Kararları
   Mükerrer Madde 44 ile İlgili Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
77. Madde 52– İşgal Harcı
   Madde 52 ile ilgili Danıştay Kararları
   Madde 52 ile ilgili Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
78. Madde 56– Harcın tarifesi 
   Madde 56 ile İlgili Yargıtay Kararları
79. Madde 67– Tellallık Harcı
   Madde 67 ile İlgili Yargıtay Kararları
80. Madde 68– Mükellef 
   Madde 68 ile İlgili Yargıtay Kararları
81. Madde 71– Harcın ödenmesi 
   Madde 71 ile İlgili Yargıtay Kararları
82. Madde 80– İmar ile ilgili harçlar 
   Madde 80 ile İlgili Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
83. Madde 81– İşyeri açma izni harcı 
   Madde 81 ile İlgili Danıştay Kararları
84. Madde 84– Çeşitli harçlara ait tarifeler 
   Madde 84 ile İlgili Yargıtay Kararları
85. Madde 86– Yol harcamalarına katılma payı 
   Madde 86 ile İlgili Danıştay Kararları
   Madde 86 ile İlgili Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
86. Madde 87– Kanalizasyon harcamalarına katılma payı 
   Madde 87 ile İlgili Danıştay Kararları
   Madde 87 ile İlgili Yargıtay Kararları
87. Madde 89– Payların hesaplanması 
   Madde 89 ile İlgili Danıştay Kararları
   Madde 89 ile İlgili Yargıtay Kararları
88. Madde 97– Ücrete tabi işler 
   Madde 97 ile İlgili Danıştay Kararları
89. SORU ve CEVAPLAR
   - 6360 sayılı ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile İlgili SORU ve CEVAPLAR
   - 5393 sayılı Belediye Kanunu ile ilgili SORU ve CEVAPLAR
   - 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile ilgili  SORU ve CEVAPLAR
   - 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu ile ilgili SORU ve CEVAPLAR
90. PRATİK BİLGİLER (2017)
   - Belediye Başkanı Ödenekleri
   - Belediye Meclis Üyesi Huzur Hakları
   - Belediye Encümen Üyesi Huzur Hakları
   - İşyerleri Ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Uygulanacak Çtv Yıllık Tutarları
   - Çeşitli Kanunlara Göre Para Cezaları Miktarı
   - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Parasal Limitleri
   - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Parasal Limitleri
   - İmar Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları
MEVZUATLAR
90. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
91. 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı 
   Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
92. 5393 sayılı Belediye Kanunu
93. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği
94. Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik
95. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 
96. 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu