ANA SAYFA


BELEDİYE BAŞKANLARI MECLİS VE ENCÜMEN ÜYELERİ MEVZUAT DANIŞMANI KİTABI İÇERİĞİ

İÇİNDEKİLER

1. Giriş
2. 5393 sayılı Belediye Kanunu Açıklamalı ve Yorumlu
3. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği
4. Büyükşehir Belediyesi Kanunu Açıklamalı Yorumlu
BÖLÜM I
- Büyükşehir Belediyesinin Organları
- Meclis Toplantısı ve Kararları
- İhtisas Komisyonları
- Belediye Encümeni Görev ve Yetkileri
- Belediye Başkanı Görev ve Yetkileri
- Belediye Meclisinin Çalışması
BÖLÜM II
- Büyükşehir Belediyesinin Görev ve Sorumlulukları
- İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri
- İmar Kanunun 32. ve 42. maddesinin uygulanmasında
Büyükşehir Belediyesinin Yetkileri
- Büyükşehir Belediyesinin Teşkilat Yapısı
- Koordinasyon Görevinin açıklaması
- Büyükşehirde yaşayanlara gelecek Mali Külfetler
- Yeni olmuş ve eski Büyükşehir Belediyeleri, ilçe belediyeleri
Ve belde belediyelerinin 2014 yılı Bütçe Hazırlaması
BÖLÜM III
- Büyükşehire Geçişte yaşanabilecek Sorunlar ve Öneriler
- 6360 sayılı Kanun sonrasında Belediye Norm Kadrosu
- 6360 sayılı Kanunla değişenler
5. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
6. 6360 sayılı Kanun
7. Kaynakça